Παίζουμε???

Φτιάξ'το όπως σου αρέσει...

Περιστρέφεις, μεγαλώνεις, μικραίνεις και μετακινείς τις εικόνες πατώντας επάνω τους.